Velkommen til min side med                            øl-etiketter.

V elkommen til mine samlesider med øl-etiketter.  

J eg begynte at samle på øl etiketter for ca. 33 år siden, da var hele verden  samle-område men etter et par år ble det for meget at holde rede på syndes jeg, så nu er hovde interessen de nordiske lande. Jeg er medlem av Bryggeriklubben i Sverige , og Skandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening (SBS) i Danmark og Norgesetikett . De utgir nye etiketter 2 gange i året, lidt forskjellige fra diverse land. Reiser på byttemøter i  Danmark og Sverige et par gange i året, der finnes dessverre ikke byttemøter på samme måte her i Norge, som jeg ved om.

J eg vil på mine sider vise lidt etiketter fra min norske samling, jeg har ca. 42778 forskjellige etiketter, her er 17162 norske .
11888 danske, 4157 svenske og 580 finske, resten er fra den store verden.


M an drikker mer vin om dagen, og der kommer mer øl på boks fra de store bryggerier, og dermed er der ikke så mange nye øl-etiketter at få, og der finnes øl som kun kommer på boks, og derfor blir der ikke så mange etiketter på oss samler. Men heldigvis kommer der en del etiketter fra de nye mikrobryggerier som åpner rundt om i landet. 

E ti ketter fra Oslo's bryggerier har forskjellig bynavn på etikettere, 
byen har skifte navn 3 gange, fra 1624-1877-1897 Christiania, 1897-1925 Kristiania og fra 1925  Oslo. 
 

D er er ca. 1225 forskjellige norske etiketter på siden.   
fra
261 norske bryggerier.

Alle scan er fra min egen samling .  

 Har du spørsmål eller rettelser til min hjemmeside, ta kontakt på e-meil, så skal jeg se om jeg kan hjelpe.

K an sige lidt om meg selv, mitt navn er Svend Petersen kommer fra Danmark men har været her i Norge i 44 år og jobbet 31 år i Nordmaka som skogarbeider, Jobbet som vaktmester på Camp Hudøy i 8 år ( et feriested for Oslo børn ved Tjøme) er nu pensjonist, en annen hobby jeg har er akvariefisk . Og er begynt at samle på flaskeåpner.   
A t samle ! det gjør alle hvis de har to ting av samme ting.
M en hvorfor øl etiketter ? 
F or mitt vedkommet startet det hele med, at min sønn begynte at samle på tomme utlandske ølflasker, fordi at han syntes at etikettene var flotte, så han tog dem med hjem fra jobb, han jobbet i et supermarked etter skolen. Det ble mange tomme flasker, i stedet begynte vi at skrive rundt til diverse bryggerier i verden og der kom en del etiketter tilbake, men interessen ble mindre hos sønnen og større hos meg og dermed var det hele i gang. 
                                 

Der var kulturhistorie i de gamle ølannonsene, Men det var den gang det var lov at ha reklame for øl, men da loven om alkoholdreklame kom i 1975, gikk ølannonsene og emaljeskilt over i historien, selv om de beretter sitt om et stykke kulturhistorie, som vil de bli glemt, hvis ikke samler tar vare på dette reklamemartriale fra den tid.

Den 1 november 2015 ble der endringer i alkoloven, regjeringen sage ja til nøktern informasjon om øl på hjemmesider til bryggerier, nu er det lov at vise bilder av emballasje og produktene i glass mot en nøytral bakgrunn.

På en nøkternt måtte kan produsentene selv informere om sine produkter, bla.a. vilke råvare som er brukt. Men den gamle fargerike reklame er borte, det er kun samler og få andre steder som vil ha denne. 
De tre store Oslo bryggerier, Ringnes Frydenlund og Schous hadde ulik form på sine etiketter, der blev sakt at dette blev gjort for at selv blinde kunne kjenne på etiketten , og dermed få sitt øl fra det rette bryggeri. 
                                                      

Den etikett som har været lengst i bruk hos Ringnes er den firkantede pilsener øl, etiketten kom i 1962 og var i bruk helt til 1989.
Men selv den skiftet utsene uten at der var mange som lage merke til det som at de rette hjørner blev runde og at etikette skiftet fra matt til blankt papir.                                              
                                                  

Reklame kan gjøres på mange måter uten at man tenker på det, den findes alle steder. På film betaler man godt for at få sin reklame med.
Tenker ikke på James Bond men Olsen banden først Frydenlund pilsener så kom Ringnes pilsener.
                                                        

Frydenlund Bryggeri var tidlig ute med at få registrete olympiske ringene for sine produkter. De var bla. at finne på pilsnerøl, bayerøl og ikke minst på vørterøl.
En av etiketterne på vørterøl fra Frydenlund, var med to barn på,men Frydenlund å snu trenden om at vørterøl skulle være en barne -drikk,man at det ble sett på som en sportsdrikk, så Frydenlund bryggeri fik tegnet en ny etikett til sitt vørterøl.
Man fikk bokseren Schiemann til å stå modell, hans muskuløse arm kom på etiketten sammen med de olympiske ringe, denne etiketten ble mønsterbeskyttet i 1939, året etter at den kom på flaske.
Da Norge skulle arrangere vinter-OL i 1952, gav patentkontoret den olympiske komite beskjed om at det var Frydenlund bryggeri som eide rettigheden til olympiske ringene, men de var sjenerøse og lot den Norske Olympiske Komite bruke dem unner OL.
Men 20 år senere i 1972, solgte Frydenlund bryggeri rettighetene til OL-ringene til komiteen for 1 krone, men man fikk beholde retten til å ha Ol-ringene på vørterøl etiketten. Idag er det Ringnes som har OL-ringe på sine vørterøl-etiketter.

Kilde: Ringnes hjemmeside.    

Når jeg er i Danmark om sommeren og været er fint, tar jeg en tur i Tivoli, ser på livet og her ligger Færgekroen Bryghus i fine romantiske omgivelser, de brygger 2 sorter øl, jeg syndes at begge er gode samtidige har de god mat. Dette er en god sommer dag .
Har kun åpen om sommeren i Tivlois åpenstider. 

                                                               

D en Internasjonale øldagen.

T radisjon startet i 2008.
F eienes første fredag i august.
I 2012 var det 353 offisielle feiringer fordelt på 207 byer i 50 land, og det er økende.

tikett er en merkelapp. Ordet brukes særlig om lapper, sedler og klistermerker av papirsom er festet til vare og varepakninger og som angir varebetegnelse, innhold kvalitet , produsent ( fabrikant), pris og liknende. I selvbetjeningsbutikker er etiketter ofte plassert på hyllekantene eller diskene der varene er utstilt. ,

B etegnelsen kan også brukes om merkelapper i overført betydning, for eksempel kjente varemerker, ofte plateselskap, eller genraliserende kallenavn og stigmatiserende gruppebetegnelser. De engelske ordene label , tag og sticker kan oversettes med " etikett" på norsk.

E tiketter  kan være enkle, håndskrevne lapper, men også små , kunstferdig utførte reklameplakater trykt på egne etikett-trykkerier, for eksempel til bruk på flasker, tobakksesker og hermetikk.

Hentet fra Wikipedia.

E

Kl. A                  0 -  0,7 %

Kl. B               0,7 -  2,75 %       Kan kjøpes i butikk

Kl. C              2,75 - 3,75 %

Kl. D              2,75 - 4,75 %

-----------------------------------------------------------

Sterkøl         4,75 %    eller over  kjøpes på vinmonopolet.

Øl er inndelt i alkoklasser.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overgjæret øl

Overgjæret gjærer ved temperaturer rund 15-20 grader i ca. 1 uke.

Når gjæringen er avsluttet, flyter gjæren opp på overflaten av brygget - derav navnet overgjæret.  Overgjæret øl nytes vanligvis ved temperaturer fra 10 grader til romtemperatur.

Smaken er fruktig og sammensatt, og ølet har ofte en underliggende søthet.

Ølsorter som Stout, porter, IPA, pale ale, hvete øl er brygget ved  hjelp av overgjæring.

Undergjæret øl

Undergjæret øl er øl som har blitt gjæret i flere uker på på temperaturer fra rundt 5 til 13 grader. Øl som er undergjæret gjærer veldig langsomt, og prosessen kan ta fra 6 uker til 6 måneder der som temperuren er mellom 3,5 og 15 grader.

Denne byggeteknikken stammer fra tyske Bayern, der brygget øl i kjølige grotter.

Undergjæring av øl ble vanlig i Europa fra midten av 1800-tallet.

Vanlig typer undergjæret øl i Norge er pilsner, bayer og Bokkøl.

Spontangjæret øl

I tillegg til over/undergjæret øl, finnes der en kategori med spontangjæret øl. Slikt øl blir gjæret med villgjær som finnes i luften, og selve vørter blir derfor ikke tilsatt gjør.

Eksempler på øl som er spontantgjæret er Lambic, gueuze, gose og Berliner Weisse. De fleste er sure ølsorter.

Kilde: Wikipedia   

En rekke bryggerier fra Kina ble samlet, og gikk sammen i 1993 unner navnet SNOW, og snart blandet merket seg inn på listene over verdens mest solgte øl.

Kilde: Wikipedia The 10 most populær beer brands  in the wold.

Verdens største bryggeri produser 101,2 millioner hektoliter ( 1 hektoliter= 100 liter).

Eksempler på norske nomadebryggerier er Cervisam og Klokk & co.

Nomadebryggeri / kontratsbryggeri er et bryggeri  som ikke eier egne produksjonsfasiliteter, men leier bryggekapasitet hos andre bryggerier.

Er nu  kjøpt opp av det  danske Royal Unibrew i 2022.  

Hansa Borg bryggeri var det nest største bryggeri i Norge, etter en sammenslåing av Hansa bryggeri og Borg bryggeri i 1997.